Finance » Aktuality

Stavebnictví květen 2016 – propad produkce pokračuje

Stavebnictví se nadále nedaří. Dle ČSÚ se produkce v tomto odvětví meziročně snížila o 4,3 %, po očištění o sezonní vlivy se pokles ještě prohloubil na -8,4 %. Meziměsičně byla vyšší o 2,8 %. Růst zde byl zaznamenám vlivem velkého propadu v předešlém období.

Diskuse k článku (0)


Průmysl květen 2016 - produkce vyšší o 8,6 %

Průmysl v uplynulém měsíci patřil k odvětvím, které nejvíce těžilo z vyššího počtu pracovních dnů v květnu 2016 oproti roku 2015, kdy jich bylo o 3 méně. Bez očištění totiž došlo k růstu produkce o 8,6 %, ale po očištění to bylo již pouze o 1 %. Dle informací ČSÚ se produkce meziměsíčně dokonce snížila o 0,4 %. Dobrý vývoj byl zaznamenám u získávání nových zakázek, kterých meziročně přibylo o 13,5 %.

Diskuse k článku (0)


Stavebnictví duben 2016 - pokles produkce o téměř 14 %

Stavebnictví zažívá opět těžké chvíle. Duben byl dalším měsícem, který znamenal výrazný propad produkce, a to i v době ekonomického růstu. Dle ČSÚ došlo meziměsíčně k propadu o 3,3 % a meziročně došlo k poklesu produkce o 13,7 %. Naopak u nových stavebních povolení nastal růst o 2,9 % a hodnota těchto staveb vzrostla o 40,5 %. U výstavby nových bytů došlo k poklesu nově zahájených staveb o 3,3 % a dokončeno bylo o 17,8 % méně nových bytů.

Diskuse k článku (0)


Průmysl duben 2016 - výroba aut nejvýraznější

Průmyslu se po mírném zpomalení v předchozím měsíci dařilo opět lépe. Dle ČSÚ sice nastal meziměsíčně pokles (-1,3 %), ale meziročně produkce vzrostla o 4,2 %. Pozitivní je i růst nových zakázek, kterých meziročně v přibylo o +13,2 %. Naopak poněkud negativní je pouze výrazný růst produkce hlavně v automobilovém průmyslu, který tak zůstává stabilním, ale zároveň často osamoceným článkem, jenž působí na růst průmyslu.

Diskuse k článku (0)


Stavebnictví březen 2016 – propad o 12 %

Stavebnictví nadále zažívá špatné časy. Potvrzují to nejnovější data ČSÚ. Po dočasném zlepšení se situace ve stavebnictví opět zhoršuje. Meziměsíčně byl zaznamenán propad o 5,1 % a meziročně došlo k poklesu produkce o 12,5 %. Bylo vydáno o 2,3 % více stavebních povolení, ale hodnota těchto staveb klesla o 21,6 %. U bytů také není vývoj příznivý. Začalo se jich budovat meziročně o 16,7 % méně a dokončeno jich bylo o 5,4 % méně.

Diskuse k článku (0)


Průmysl březen 2016 – produkce zpomalila růst

Průmyslová produkce sice nadále roste, a to jak meziměsíčně (+1,4 %), tak i meziročně (+0,6 %), ale oproti předcházejícím měsícům jde o růst velmi volný, což by mohlo naznačovat určité problémy. Vliv však zde měl počet pracovních dnů, kdy v letošním roce jich bylo o 1 méně než v roce 2015, a tak po očištění průmysl rostl o 3,6 %. Dalším negativem byl úbytek nových zakázek, které se dokonce meziročně propadly o 1,4 %.

Diskuse k článku (0)


Stavebnictví v únoru 2016 - propad produkce

Stavebnictví si ani ve druhém měsíci v roce 2016 nepolepšilo. Dle ČSÚ sice meziměsíčně došlo k růstu produkce o 1,2 %, ale meziročně došlo k propadu produkce o 2,3 %. Pozitivně tak působí alespoň vydání více stavebních povolení (+1,8 %) a jejich cena vzrostla o 16,2 %. Naopak další negativní zprávou bylo, že se započalo budovat meziročně o 3,4 % bytů méně a dokončeno jich bylo také méně, tentokrát o 8,6 %.

Diskuse k článku (0)


Průmysl v únoru 2016 - produkce meziročně vyšší

Produkce v průmyslu dle ČSÚ meziměsíčně klesla o 0,9 %. Meziročně byla vyšší o 5,6 %. Meziročně vzrostly i zakázky, ale pouze o 0,5 %. Více jich přibylo ze zahraničí (+1,1 %), zatímco z tuzemska došlo k poklesu objemu nových zakázek (-0,9 %). Nejvíce jich přibylo v automobilovém průmyslu (+6,2 % ).

Diskuse k článku (0)


Stavebnictví v lednu 2016 - propad produkce

Produkce ve stavebnictví byla v lednu meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Dle ČSÚ však produkce meziročně poklesla o 10,4 %, po očištění o vliv počtu kalendářních dnů byla nižší o 7,9 %. Meziročně se zvýšil počet vydaných stavebních povolení o 1 % a hodnota těchto staveb vzrostla o 45,5 % na 18,9 mld. korun. Více se začalo stavět nových bytů (+35,9 %) a dokončeno jich bylo více o +11,8 %.

Diskuse k článku (0)


V průmyslu se v lednu dařilo výrobě aut, energetika poklesla

Průmysl měl i v lednu stále dobrou výkonnost. Dle ČSÚ produkce meziměsíčně vzrostla o 3,7 %, meziročně byla vyšší o 1 % a po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,5 %. Přibyly i nové zakázky. Jejich hodnota vzrostla o 2,4 %.

Diskuse k článku (0)


123 4 56789101112131415161718192021222324

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2023 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt