Finance » Spoření » Finanční poradce

Finanční poradce

Publikováno: 27. 7. 2011

Známe je všichni a mnoho z nás s nimi má negativní zkušenost. Má vůbec finanční poradce ještě své místo na trhu. Není to zbytečný obor, který jen tahá z důvěřivých lidí peníze, za který inkasuje provize za uzavření smlouvy. Jak poznat, že právě ten konkretní poradce je kvalifikovaný a nechce jen okamžitý zisk z rychle podepsané smlouvy? V dnešní době je velice těžké poznat, jestli to s vámi myslí opravdu dobře. Zvlášť, když spravovat někomu peníze je velmi lukrativní obchod. Pokud se už rozhodnete zkusit služby finančního poradce, měl by splňovat následující kritéria.

Práce pro klienta

Měl by být členem asociace finančních poradců. To samo o sobě však ještě není záruka jeho kvality. Je to jen teoretická (alespoň prozatím) možnost, že bude kvalitní. Musí upřednostňovat zájmy zákazníka před svým finančním ziskem z prodaného produktu čili z provize. Musí vám předložit kam budou investované peníze vloženy, předložit veškerou dokumentaci daného finančního produktu. V žádném případě nepodepisovat nic bez důkladného prostudování obchodních podmínek. Měl by vás odkázat na nezávislé zdroje, např. důvěryhodné finanční servery či přímo oficiální stránky produktu.

Neférové postupy

Jak by mohl vypadat postup na uzavření smlouvy nekvalifikovaného poradce? Předloží vám grafy se ziskem, který bude sice lákavý, ale z největší pravděpodobností nereálný. V takovém přehledu nechybí konečná částka, která je pro mnohé velmi motivující. Bude vás tlačit k co nejrychlejšímu podpisu smlouvy. V mnohých případech bude zatajovat, kam investice bude směřovat. Důkladně prověřte, kam peníze jdou a pokud to není ve smlouvě přímo napsáno, opět nepodepisovat! Může se totiž stát, že takovýto poradce nasměruje peníze do kolísajícího akciového fondu, a budete-li potřebovat peníze zpět v kratším horizontu, můžou razantně ztratit na hodnotě až o několik desítek procent.

Pozor na produkty, které nechcete

Proto se řiďte následujícím doporučením. Jste-li před důchodem, je velmi rizikové vkládat peníze do akciových produktů. Akcie jsou vždy investicí na delší časový horizont a nikdo vám nikdy nezaručí návratnost investice. Dobrý finanční poradce by měl klienta na domluveném kontaktu i varovat před případnými výkyvy investice a její případné přesunutí, jeli to v zájmu klienta.

Mladší klienti budou požadovat odlišné produkty, ale ne každý je ochotný pro rizikové investice. V tomto případě je lepší zvolit buď zajištěné fondy nebo různé spořící účty, které jsou sice konzervativní, ale zato o své peníze nemůžete přijít. Pokud vám bude nabízet investiční životní pojištění, buďte zvláště obezřetní. Za prvé si uvědomte, jestli takový produkt vůbec potřebujete. IŽP je také nejvíce hodnoceno na provizích. Proto ho někteří poradci tak propagují. Dále by měl respektovat zvyky obyčejného člověka, který si nepřeje těžko vydělané peníze investovat do akcií. Může však navrhnout rozdělení investice na rizikovější a konzervativní část a přesvědčit klienta o výhodnosti investice, které přinesou zisk. Základem je tedy vybudovat důvěru. Obyčejný člověk požaduje především jistotu a měl by ji dostat správně sestaveným portfoliem.

Důvěra a zkušenosti

Ptejte se na zkušenosti jiných lidí, kteří služeb konkrétního poradce využívají, přičemž především zjistěte, zdali pro ně skutečně dlouhodobě pracuje, o kolik zhodnotil jeho finanční prostředky, či vás dotyčný jen doporučil, což je velice chytrý trik od finančních poradců a v podstatě jednoduchým způsobem tak nachází další potencionální zákazníky, protože kdo by nevěřil poradci, kterého vám doporučil váš přítel. Dávejte přednost poradcům z asociace, kteří jsou lépe kontrolovatelní a nedovolí si sjednávat produkty pouze pro svůj osobní zisk, ale i pro zisk svého klienta. Platí, že kvalitní poradce si dělá reklamu sám svou prací a spokojenosti svých klientů. Špatný poradce se vyznačuje především snahou o co nejrychlejší uzavření smlouvy a nabídkou produktu, který dle své následné provize bude atraktivní především pro poradce.

Nutnost kvalifikace poradců

Finančních poradců nabízející nejrůznější finanční produkty je mnoho, ale mnoho jich také nesplňuje základní znalosti produktů a nemají schopnost správně poradit. Další negativum pro spotřebitele je, že finanční poradce je převážně placen z provizí prodaných finančních produktů jednotlivých finančních institucí. V současné době zde není ani žádný seriózní nástroj, jak poctivého poradce poznat. Finanční provize a rychlý výdělek je naneštěstí příliš vysokou motivací pro nepoctivce. Doufejme proto, že z hlediska spotřebitele budou v tomto státě v budoucnu takové zákony, aby se nikdo neobohacoval na nevědomosti obyčejných lidí.

Poradce - ano či ne

Pokud budou k dispozici mechanismy chránící klienty a budou garantovat kvalifikaci finančních poradců, budou jistě vítaní jako rádci, protože kdo se má ve všech finančních produktech vyznat. Navíc v době, kdy je velká nabídka půjček, hypoték, pojištění, nejrůznějších spoření a investic a také nepříliš informované a mnohdy lehce zmanipulovatelné neodborné veřejnosti. Nakonec se vrátíme k původní otázce z počátku, a to jestli jsou finanční poradci potřební. Odpověď je jednoduchá. Ano pro finančním poradce pracující pro klienta, ne pro podvodníky pracující pouze pro provizi a okamžitý zisk.

Diskuse k článku (0)


Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2023 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt