Finance » Spoření » Penzijní připojištění a reforma

Penzijní připojištění a reforma

Publikováno: 18. 9. 2012

Spořit si na důchod začíná být nutností především vlivem nepříznivého stavu veřejných financí a stárnutím obyvatelstva. Produktů určených k zajištění v penzi využívá stále více firem a tento benefit jich poskytuje více než 70 procent. V budoucnu se volba zaměstnavatele bude řídit i z pohledu poskytnutí tohoto benefitu a také jeho výše.I když má penzijní připojištění své nesporné výhody, není vhodné ve své strategii spoření na důchod spoléhat pouze na něj. Takové rozhodnutí má hned několik důvodů. Tím nejzásadnějším je zhoršená manipulace s financemi. To má pochopitelně své důvody. Někteří lidé prostě neumí tak hospodařit s penězi jako jiní. Pakliže však tyto problémy konkrétní člověk nemá, není důvod proč nevyužít i produktů s rychlejší likviditou. Výhodou je jednodušší nakládání se svými úsporami.

Stát přispěje od roku 2013 více

Jednou z hlavních a zároveň klíčových výhod je statní příspěvek. V podstatě je to jediný stimul, který nutí lidi spořit do takto dlouhodobého produktu. Výše příspěvku se odvíjí od spořící částky, ovšem jeho výše je limitovaná. Od roku 2013 i ve státní podpoře nastanou změny, které mají za cíl motivovat lidi k vyšším úložkám. Do určité výše se vyplatí do penzijního připojištění spořit. Maximum podporované státem bude od roku 2013 1000 korun, dalších až tisíc korun měsíčně si lze odečíst z daní. Více se vyplatí již pouze pokud přispívá zaměstnavatel.

Příspěvky do konce roku 2012 – úložka – příspěvek – maximum 150 do 500 korun, poté je již jeho výše stejná.
100 - 50
200 - 90
300 - 120
400 - 140
500 - 150

Od roku 2013 – úložka – příspěvek – maximum 230 do 1000 korun.
100 - 0
200 - 0
300 - 90
400 - 110
500 - 130
600 - 150
700 - 170
800 - 190
900 - 210
1000 - 230

Změny třetí pilíř

Od ledna dojde ke změně názvu penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření. Zároveň se změní název penzijní fondy na penzijní společnosti. Nastane také změna ve výši státních příplatků a přibude možnost zvolit si rizikovější investici, což může znamenat vyšší zhodnocení, na druhou stranu se v případě horšího vývoje investice může dostat účet do ztráty. Ve starých smlouvách je garantovaná nula, čili každý dostane nazpět alespoň tolik, co do systému vložil. Tato možnost je k dispozici pouze do 30. listopadu roku 2012. Od nového roku si bude možné sjednat jen rizikovější volbu. Bude se moci více vydělat, ale zároveň vložené peníze mohou skončit i ve ztrátě. Ve staré verzi si lze vybrat polovinu peněz již za 15 let v případě sjednání výsluhové penze, což v nových podmínkách od nového roku také nebude možné a navíc výsluhovou penzi nové podmínky neumožňují. Spoření na důchod v penzijních fondech, od nového roku tzv. třetí pilíř však nestojí na zhodnocování peněz z úroků, ale v podstatě tento produkt stojí a padá na příspěvcích od státu a pro více než 70 % zaměstnanců zhodnocením od svých zaměstnavatelů.

Druhý pilíř - nevratné rozhodnutí

Mnohem nepřehlednější se může zdát tzv. druhý pilíř, do kterého mají jít 3 % z částky určené na sociální pojištění. Co je však zásadnější, každý kdo se rozhodne do systému vstoupit, musí ke zmíněným 3% přidat další dvě procenta ze svého, konkrétně ze své hrubé mzdy. Čili to znamená, že se trvale sníží čistý příjem, a to po zbytek svého produktivního období. Trvale je to z toho důvodu, že ze systému nelze vystoupit. Ačkoliv na důchod je potřeba spořit, měl by člověk zvážit své příjmy a očekávanou budoucnost a až poté se rozhodnout, případně zvolit jiný spořící produkt.

Bezpečnost

Peníze klientů budou muset být odděleny od majetku vlastníků společnosti, jimž penzijní společnosti patří. Kontrolu, dozor a případnou nápravu, bude nad nakládáním financí provádět ČNB. Kontrola se bude týkat hospodaření, stability a také aby finance spravovali školení a vzdělaní lidé. Pravidla mají zajistit větší bezpečnost uložených peněz. Riziko je tedy malé, ovšem ne nulové.

Možnosti výplaty 2. a 3. pilíř

Ve druhém pilíři se klient musí rozhodnout pro jednu ze tří variant penze.
1. doživotní
2. doživotní s pozůstalostní penzí na tři roky
3. renta po dobu 20 let – v tomto případě se při předčasném úmrtí klienta, který nevyčerpal celou částku, vyplatí zbytek prostředků dědicům.

Ve třetím pilíři se v nových smlouvách musí každý rozhodnout pro jednu z možností penze
1. starobní na určenou dobu,
2. invalidní na určenou dobu,
3. jednorázové vyrovnání,
4. odbytné,
5. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo
6. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Ve starém systému, který lze uzavřít pouze do 30. listopadu 2012, jsou možnosti výplaty penze následující
1. odbytné
2. jednorázové vyrovnání
3. výsluhová
4. starobní
5. invalidní
6. pozůstalostní

Zde stojí za zmínku především výsluhová penze, kde je možné vybrat již po patnácti letech polovinu naspořených prostředků. Tato volba v nových podmínkách již nebude možná.

Poplatky

I zde se nejistota ze zhodnocení ještě více zvyšuje. Poplatky se budou řídit dle příslušného zákona a i když je deklarováno, že by neměly ohrozit výnosnost investice, opak může být pravdou. Poplatky totiž zaplatí klient i v případě, že je hospodaření ve ztrátě. Ve druhém pilíři se počítá s jejich výší mezi 0,3 až 0,6 %, ve třetím pilíři pak mezi 0,4 až 0,8 % z naspořených peněz. Nižší poplatky se týkají konzervativních investic, vyšší pak dynamických. Je potřeba počítat i s poplatky za změnu investiční strategie, převod k jiné společnosti, nadstandardně poslaný výpis a další úkony. Je dobré se na ně informovat ještě před podpisem smlouvy a zjistit tak případné celkové náklady. Pravděpodobně budou odlišné u každé společnosti. Pozor také na neseriozní finanční poradce, kteří dostávají odměnu za zprostředkování klienta, který se rozhodne vstoupit do systému. Jejich přesvědčovací metody jsou někdy velmi nereálné, ale o to více motivované provizí, kterou dostanou za uzavřenou smlouvu. Tato provize nesmí být od nového roku vyšší než 3,5 % průměrné mzdy.

Vše si lze také prohlédnout v zákonech. Zákon č. 426/2011 Sb., týkající se důchodového spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, nynějším penzijním připojištění a zákon č. 428/2011 Sb., který mění některé zákony s přijetím dvou výše zmíněných.

Ať už se každý rozhodne jakkoliv, na důchod si nespoří pouze ti nezodpovědní. Jeho forma však může být různá, ať už nabízenými produkty ve druhém či třetím pilíři penzijního spoření, nebo zcela jiným spořícím produktem. Jedni zvolí spořící účet, životní pojištění, jiní státní dluhopisy a ti nejodvážnější třeba akcie. Dokonce i pořízení vlastní nemovitosti je určitým druhem zabezpečení na stáří.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Pojištění vkladů, aneb o co nemůžu přijít

» Investujte a spořte dle svých možností

» Internetové bankovnictví – moderní nástroj pro správu financí

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2024 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt