Finance » Investice » Vánoční emise dluhopisů se bliží – již od 5. listopadu

Vánoční emise dluhopisů se bliží – již od 5. listopadu

Publikováno: 22. 10. 2012

Hned několik novinek se chystá v podzimní emisi spořících státních dluhopisů, také označovanou jako vánoční. Kromě již zavedených typů bude nově k dispozici také dluhopis prémiový. Dle Ministerstva financí se budou moci objednat v tzv. upisovacím období od 5. do 30. listopadu 2012. V případě velké poptávky bude emise opět ukončena dříve. Počítá se s velikostí emise nad 10 mld. Maximální výše je dle ministra financí stanovena na částku okolo 20 mld. korun. Na účet jsou připsány všem zájemcům, kteří objednávku zaplatí, do 12.prosince 2012. Minimální hodnotou pro pořízení je 1000 ks v hodnotě 1 koruny za 1 ks. Nově se rozšíří počet distribučních míst a pořídit si bude možné dárkový certifikát a pamětní list.

Ve dvou starších emisích bylo prozatím prodáno za 35,7 mld. korun, počet držitelů 50 911, průměrná hodnota na jednoho držitele je 200 000 ks což je rovno i korunám. Podíl na státním dluhu činí spořící státní dluhopisy 2,2 %. Všechny typy lze předčasně prodat v přesně stanovených lhůtách dle MF, nejdříve však po roce. Nejsou uplatňovány žádné sankce ani poplatky. Minimální množství činí 1000 ks, při požadavku na předčasné navrácení vkladu vetším než 500 000 ks, je možné k jednomu datu požadovat pouze 50 % vlastněných dluhopisů.

V nabídce zůstávají diskontovaný (1,5 roku – délka je určena dle podmínek emise), pětileté kupónové a reinvestiční a sedmileté proti-inflační. Novinka je prémiový, který je na tři roky a při dodržení lhůty splatnosti je úročen nejvíce právě v posledním období. Jejich úročení je určováno ministerstvem financí a je zveřejněno na příslušných stránkách (odkaz na konci článku). Investoři by si tyto údaje měli hlídat a předem se s nimi seznámit. Pro podzimní (vánoční emisi 2012) je roční úroková sazba u diskontovaného typu 2,05 %, prémiového 2,77 %, kupónového 3,22 %, reinvestičního 3,41 % a u proti-inflačního je úroková sazba pohyblivá dle změny indexu spotřebitelských cen.

Bude rozšířen počet míst, kde se dluhopisy mohou nabízet. Kromě již zavedených distributorů, což jsou Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, J&T banka a nově také Česká pošta, což znamená výrazné rozšíření počtu distributorů dosažitelných širokému počtu zájemců. Počet míst se zvýší z 397 na 1382.

Dárkový certifikáty a pamětní listy jsou novinkou podzimní vánoční emise. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí dluhopisy obdarovat jinou osobu, nebo mít reprezentativní osvědčení o vlastnictví. Vlastnictví u dárkového certifikátu lze převést později, což do této chvíle také nebylo možné. Tyto ozdobné tiskopisy budou nabízet pouze někteří distributoři. Dárkový certifikát u České spořitelny a Československé obchodní banky, u pamětních listů navíc také u České pošty. Oba certifikáty jsou zpoplatněny.

Přesné podmínky si lze přečíst na stránkách o státních dluhopisech.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Jarní emise státních dluhopisů

» Penzijní připojištění a reforma

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2023 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt