Finance » Ekonomika » Porodnost a počet obyvatel v ČR v roce 2016 – narozených více

Porodnost a počet obyvatel v ČR v roce 2016 – narozených více

Publikováno: 21. 3. 2017

Počet obyvatel v České republice v roce 2016 vzrostl o 25 tisíc na 10 578 820 (před rokem 10 553 843). Dle ČSÚ měla na růst populace vliv vyšší porodnost i migrace obyvatel ze zahraničí. V roce 2016 se narodilo 112 663 dětí (nejvíce za posledních 6 let) a zemřelo 107 750 lidí. Počet narozených převýšil zemřelé o 4 913.

Lidé také častěji vstupovali do manželství. Bylo uzavřeno 50,8 tis. sňatků, což je nejvyšší počet za 8 let. Muži nejčastěji vstupovali do manželství ve věku 30 let a ženy se nejčastěji vdávaly ve věku 28 let. Naopak počet rozvodů poklesl o 1,1 tis. na 25 tisíc. Rozvodovost se snížila na 45 %, přičemž průměrná délka manželství v případě rozvodu byla 13,1 let.

Plodnost vzrostla nad 1,6 dítěte na 1 matku. Nejčastější věk matky narozených dětí byl 31 let. V případě narození prvního dítěte byl věk matky nejčastěji 29 let. Počet úmrtí meziročně ubylo o 3,4 tis. Muži umírali v průměrném věku 72,3 let a ženy ve věku 79,2 let.

Celkově více přibývá seniorů, kterým je 65 let nebo více. Zatímco tato skupina vzrostla o 3 %, počet dětí ve věku mezi 0 až 14 rokem přibylo pouze o 1 %. Pokračuje tak stárnutí obyvatel v České republice.

Hlavní nárůst obyvatelstva byl však způsoben stěhováním osob ze zahraničí. Celkově vlivem migrace přibylo v Česku 20 064 obyvatel. Přistěhovalo se ze zahraničí 37 503 osob (o 2,6 tis. více než před rokem) a vystěhovalo se 17 439 osob (o 1,5 tis. méně než v roce 2015). Nejvíce lidí se stěhovalo na Ukrajinu, do Ruska a na Slovensko. Naopak nejvíce obyvatel se přistěhovalo ze Slovenska, z Ukrajiny a Ruska.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Porodnost i počet obyvatel v roce 2013 poklesly

» Porodnost v roce 2014 - počet narozených převýšil zemřelé

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2023 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt