Finance » Ekonomika » Půjčky

Půjčky

Publikováno: 12. 8. 2012

Těžko se odolává pokušení vlastnit vytouženou věc, aniž bychom si na ni vydělali. Právě z toho důvodu jsou oblíbené půjčky. Tím více je nutné porozumět, jaké mají náklady a zdali bude dotyčný schopen peníze vrátit. Že je půjčování obrovský byznys, je snad každému jasné. Každý má však tu výsadu, zdali se zadluží, za jakých podmínek a od koho.

Zhodnocení svých možností

Ještě dříve, nežli se o půjčku začneme zajímat, zrevidujeme příjmy a vydaje domácnosti. Zároveň zhodnotíme celkovou situaci s výhledem do budoucnosti. Zde je nutné především určit, jakou částku jsem schopen odkládat stranou. Stejně důležitá je stabilita v práci, a také zdravotní stav. Pakliže je situace vážná již před rozhodnutím, zdali si půjčku vzít, seriózní poskytovatel peníze ve vašem dobrém zájmu neposkytne. Nejhorší možné řešení je půjčit si peníze za účelem splácení jiného dluhu. Zde platí, že když nezvládám splácet své závazky již při prvním zadlužení, situace se nezmění ani dalším dluhem. Ba právě naopak se může dramaticky zhoršit. Zde je nutné řešit problém s neschopností splácet včas, dokud je řešitelný. I přesto se mnozí dopouštějí fatálních chyb a zadluží se ještě více. Místo toho by měli co možná nejdříve začít komunikovat s věřiteli a dohodnout se na prodloužení splátek. Zároveň je bezpodmínečně nutné upravit své výdaje s ohledem na své možnosti. Prioritu zde mají bydlení a životní náklady. Jakékoliv náklady na zábavu a další položky musí jít stranou. Vyplatí se navštívit také občanskou poradnu, kde poradí, jak postupovat při této složité životní situaci.

Náklady

Pakliže se rozhodneme půjčku si vzít, měli bychom znát její celkové náklady. Ty by měly být zahrnuty do RPSN. Zkratka znamená „roční procentní sazba nákladů“. Údaj má pomoci spotřebitelům určit výhodnost finančního produktu. Jsou v něm zahrnuty kromě úroků také jiné náklady a poplatky spojené s úvěrem, které je nutné zaplatit. Procentuální podíl z dluhu, který RPSN vyjadřuje, musí za rok dlužník uhradit věřiteli. Úrok je většinou vyjádřen zkratkou p.a. (per annum), což znamená roční úročení. Někdy se však lze setkat s označením p. m. (per mensem), čili úročení měsíční. Úročit lze také čtvrtletně (p.q.), pololetně (p.s.) či denně (p.d.). Kdo ale nechce mást spotřebitele, obvykle používá zkratku p. a. čili roční. Ještě je nutné poznamenat, že úrok se může v průběhu splácení dluhu změnit, pokud však není fixován. Je potřeba s tím počítat, aby se při jejich zvýšení nestal dluh nezvladatelným.

Složité prostředí

Je nutné dávat pozor na formulaci smlouvy, především částí, kde jsou vyjmenovány sankce. V dnešním právním řádu nezbývá nic jiného, než si smlouvu řádně přečíst a podepsat až po porozumění celého textu dokumentu. Případně se poradit s právníkem či v občanské poradně. Ochrana spotřebitele v mnohých případech není dokonalá a zákony by mohly být lepší. Na druhou stranu, ten kdo půjčuje peníze, chce peníze také zpět. Práva tedy musí být vyvážená. Pomineme-li skutečnost, že se povinnosti porušují na obou stranách smluvních stran, vždy je zde jasná nutnost splácet dluhy, ovšem na druhou stranu by zde měly být nastaveny takové podmínky, aby nemohlo dojít k nesmyslnému navýšení dlužné částky o stovky procent. Ono je dnes skutečně špatné, když člověk podepisuje smlouvu a v ní jsou nejrůznější nejasné formulace, na které je nutné ptát se nezávislého odborníka zběhlého v právu. Tyto skutečnosti a práva by měly být ošetřeny přímo v zákoně, které by pak musely dodržovat obě strany, aby nemohlo docházet v situacím, kdy za dlužnou stokorunu někdo požaduje deset tisíc korun.

Od koho si půjčit

První cesta vede většinou do banky. Mají největší možnosti a obvykle poskytují úvěry levněji, než nebankovní společnosti. Naproti tomu si však důkladněji ověřují, jestli je žadatel schopen dluh splácet. V případě, že je žádost zamítnuta, není to z důvodu, že by vás banka neměla ráda, ale pravděpodobně jste již v situaci, kdy vaše finanční situace není optimální. Zde je tedy na pováženou, zdali se snažit o další půjčku, a za horším podmínek než u banky nebo přehodnotit situaci a požádat věřitele o snížení splátek a rozložení splácení do delšího období. Je lepší si přiznat neschopnost splácet včas a řešit problém ihned! Když už si půjčit, tak od spolehlivé společnosti, která má přijatelnější úroky a náklady na úvěr. Nejdražší jsou naopak peníze použité z kreditní karty, pokud nezaplatím částku včas, kontokorentu či některé typy rychlých půjček bez ručení.

Na co si půjčit

Ve své podstatě nemá význam půjčovat si na zboží rychlé spotřeby. Dovolenou či dárky na splátky si sice uděláte radost, ale budete splácet něco, co již ztratilo svou hodnotu. Naopak má význam při pořízení bydlení, vzdělání, osobní realizace, řešení zdravotních potíží či při podnikání. Vždy však pod podmínkou, že mám své finance pod kontrolou.

Kolik vlastně zaplatím

Splatit dluh neznamená pouze zaplatit částku, kterou jsme si půjčili, ale je také nutné zaplatit úroky a poplatky spojené s dluhem. V mnoha případech vrátíte i 25 – 75 % částky, o kterou jste žádali. Poté je vhodné si říci, zdali by nebylo lepší tyto peníze utratit sám, než je splácet na úrocích cizím lidem.

Zodpovědnost je na místě

Úvěry a hypotéky budou existovat dále a lidé by k nim měli přistupovat velmi zodpovědně. I ručitel se může dostat do složité situace, pokud dlužník nesplácí peníze včas. Existují lidé, kteří si dobře propočítají své možnosti, mají vše podstatné financované pomocí půjček a i přesto se nedostávají do problémů. Naproti tomu jsou zde lidé, kteří přeceňují své schopnosti a poměrně rychle se dostávají do finanční pasti, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům. Nakonec jsou zde také lidé, kteří žijí pouze takovým způsobem, na který si vydělali a žádnou půjčku nepotřebují. Je jen na konkrétním člověku, zdali si naplánuje život ke své spokojenosti a nenechá se zlákat ke koupi zboží, na které nemá a navíc ho nepotřebuje. Na druhou stranu je však nutné říci, že mnozí si půjčují v zoufalé situaci, kdy jim nestačí příjem ze zaměstnání na uživení rodiny, což by mělo vést ke společenskému zamyšlení a zhodnocení důsledků hromadění miliardových zisků na úkor nejslabších vrstev obyvatelstva. I přes snahu vydělat by měl být vždy na místě lidský přístup a pochopení a ne vytvářet zisk za každou cenu

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Chudých lidí přibylo meziročně o více než 80 000

» Nezaměstnaných v červenci přibylo o 0,2 % na 8,3 %

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2022 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt