Finance » Bankovnictví » Testy ČNB z listopadu 2013 potvrdily stabilitu bank

Testy ČNB z listopadu 2013 potvrdily stabilitu bank

Publikováno: 10. 12. 2013

Bankovní sektor je i po listopadových testech České národní banky velmi stabilní. ČNB provedla testy vycházející ze dvou základních scénářů. Základní scénář vychází z makroekonomické prognózy ČNB a druhý (zátěžový) scénář nazvaný Pokračující recese testuje banky za předpokladu dalšího ekonomického poklesu.

V základním scénáři, při kterém se předpokládá postupné oživování ekonomiky v roce 2014, se dostalo několik bank do nedostatečné kapitálové přiměřenosti, což je způsobeno jejich ekonomickým modelem, který je dle testů ČNB z dlouhodobého hlediska neudržitelný. V případě potíží by tyto banky musely změnit svůj obchodní model nebo navýšit kapitál.

Zátěžový model Pokračující recese předpokládá propad ekonomiky, výrazný nárůst nezaměstnanosti a pokles reálných mezd, což by znamenalo i zvýšené úvěrové riziko. V tomto případě by se sektor dostal do ztráty, která by snížila jeho regulatorní kapitál a kapitálová přiměřenost by klesla pod 14 %. Deset bank by se dostalo do nedostatečné kapitálové přiměřenosti (pod 8 %) a musely by navýšit kapitál ve výší 10 mld. korun, což činí 0,3 % HDP. Dle informací ČNB se jedná o malou ztrátu v poměru k velikosti celého sektoru, která by neohrozila stabilitu systému.

Stabilita bank je závislá na jejich schopnosti vytvářet zisk, který slouží jako první záchranný bod při možném krytí způsobených ztrát. V obou scénářích zůstává sektor stabilní s celkovou kapitálovou přiměřeností nad regulatorním minimem 8 %. Oproti předcházejícím testům 2012/2013 je bankovní sektor odolnější vzhledem k vyšší úrovni kapitálové přiměřenosti (17,3 % v září 2013) a optimističtějším výhledům k vývoji ekonomiky.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Banky v testech ČNB z června 2013 nadále stabilní

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2024 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt