Finance » Bankovnictví » Zisk ČSOB v roce 2013

Zisk ČSOB v roce 2013

Publikováno: 14. 2. 2014

Československá obchodní banka dosáhla v za rok 2013 čistého zisku ve výši 13,7 mld. korun, což je o 11 % méně než v roce 2012. Zvýšil se meziročně objem vkladů na 660,3 mld. (+5 %) i úvěrů na 508,5 mld. (+7 %). Provozní náklady poklesly o 3 % na 15,5 mld. korun a provozní výnosy se snížily o 6 % na 33 mld. korun.

Banka uvádí, že se jí daří obchodně dobře, což ukazují zvyšující se obchodní objemy a nižší zisk byl způsoben prostředím nízkých úrokových sazeb a také prodejem podílu v pojišťovně ČSOB ve 4. čtvrtletí 2012, bez kterého by byl zisk nižší o 3 %. Stabilita banky zůstává na vysoké úrovni a hodnota kapitálové přiměřenosti, jenž byla k 31.12. 2013 na úrovni 15,8 %, vysoko přesahuje požadavky regulátora (ČNB).

Na zisku se podílely také výnosy z poplatků a provizí, které vzrostly meziročně o 9 % na 5,98 mld. Kč, což banka zdůvodňuje vyšším zájmem klientů o podílové fondy. Nižší provozní náklady byly ovlivněny také nižšími personálními náklady, které meziročně klesly o 3 % a počet zaměstnanců se snížil o téměř 250. Podařilo se snížit všeobecné správní náklady o 4 % úsporami v marketingu, poštovném a ostatních oblastech nákladů.

Klienti měli zájem o hypotéky, jejichž objem meziročně vzrostl o 9 % na 199,3 mld korun. Ochota lidí vzít si hypotéku je způsobena nízkými úrokovými sazbami a zároveň stabilními cenami nemovitostí. Úvěry malým a středním podnikům vzrostly o 4 % na 73,7 mld Kč a korporátní úvěry vzrostly o 14 % na 121,5 mld. Kč.

ČSOB zaměstnávala k 31.12. 2013 7553 osob oproti 7 801 k 31.12. v roce 2012. Internetové bankovnictví využívalo 1,5 mil. uživatelů oproti 1,4 mil. na konci roku 2012. Počet bankomatů meziročně vzrostl z 914 na 1006, počet poboček poklesl z 561 na 556 a počet obchodních míst České pošty (poštovní spořitelny) se snížil z cca 3200 na cca 3100.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» Zisk ČSOB ve 3. čtvrtletí 2013

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2024 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt