Finance » Ekonomika » Životní úroveň v roce 2013 v Česku klesla

Životní úroveň v roce 2013 v Česku klesla

Publikováno: 31. 8. 2014

Co již lidé pociťují několik let, potvrdil Český statistický úřad. Životní úroveň se totiž v České republice nejenže nepřibližuje zemím starých členů EU, ale dokonce se jim v tomto ukazateli vzdalujeme. Zatímco tři roky před rokem 2013 naše úroveň stagnovala na hodnotě 75 % k vyspělým zemím EU, v roce 2013 došlo k poklesu na 74,1 %.

Velkým problémem je snižování příjmu českých domácností, ke kterému dochází již tři roky v řadě. V roce 2011 došlo k poklesu příjmů o 0,7 %, v roce 2012 o 1,3 % a v roce 2013 dokonce o 3,1 %. Nominálně pak došlo k propadu příjmů o 39,5 mld. korun. Kupní síla obyvatel tak prozatím za poslední tři roky stále klesá.

Ačkoliv ceny potravin patří v České republice prozatím k nejnižším v EU, kdy jsme v současnosti na úrovni 82,5 % vůči průměru EU, dochází neustále k jejich zdražování (za poslední čtyři roky o 19,2 %). Dobře si vedeme v míře nezaměstnanosti, kdy máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé EU. Pro porovnání např. v Rakousku byla v roce 2013 na úrovni 4,9 %, v Řecku 27,5 % a v Česku 7 %.

Velmi zajímavá jsou data o příjmové nerovnosti. Česko sice patří mezi země s nejnižší příjmovou nerovností v EU, ale například v podílu nízkopříjmových zaměstnanců již na tom tak dobře nejsme a řadíme se v tomto ohledu spíše k mírně horšímu průměru. Naopak ale patříme k nejlepším, co se týká rizika chudoby či sociálního vyloučení. V některých regionech Česka se však počet těchto lidí zvyšuje. Jsou to zejména Severozápad (26 %) a Moravskoslezský kraj (22,9 %). Stále zaostáváme v rozdílném ohodnocení za práci u mužů a žen.

Ve zdravotnictví prudce vzrostly výdaje, které lidé za péči zaplatili ze svého mimo toho, co platí za pojištění (13,9 mld. v roce 2003 oproti 46,3 mld. v roce 2013). Ve vzdělání máme nejvyšší podíl osob se středoškolským či vysokoškolským vzděláním v EU v kategorii 15 – 64 let (87,1 %). Lidé více šetřili na volnočasových aktivitách, méně utráceli za dovolené. Při pohledu do budoucnosti pak dnešní lidi v produktivním věku nebudou mít moc důvodů k radosti. Zatímco dnes připadá na 100 lidí v produktivním věku 55 osob nad 65 let a dětí do 19 let, v roce 2055 bude tento poměr 100 na 103.

Přesto s nadějí vzhlížíme do budoucnosti. K vývoji HDP se totiž snížila zadluženost Česka, i když v tomto směru bychom měli být stále pozorní. Ekonomika se prozatím slibně vyvíjí a Česko by se mohlo vrátit k přibližování životní úrovně k starým státům EU. Jelikož jsme však ekonomika orientovaná na export, jsme závislí na vývoji nejen v okolních státech, ale také v dalších regionech světa.

Diskuse k článku (0)


Související obsah

» ČNB předpovídá na rok 2014 rychlejší růst HDP

» Průmyslová produkce v červnu 2014 opět rostla

» HDP za druhý kvartál 2014 meziročně vzrostl o 2,6 %

Rubriky

» Aktuality

» Bankovnictví

» Ekonomika

» Spoření

» Investice


Copyright © 2010 - 2021 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt