Licence ČSÚ

Statistické informace Českého statistického úřadu zveřejněné prostřednictvím internetových stránek czso.cz

je možné:
- šířit: kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
- využívat a citovat v jiných dílech,
- využívat komerčně,

při dodržení následujících podmínek:
- jako zdroj dat bude uveden Český statistický úřad (nesmí tím však vzniknout dojem, že ČSÚ podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým dílo užívá),
- statistické údaje a informace budou použity pouze tak, že nebude nijak pozměněn nebo upraven jejich význam.

Další podmínky použití dat ČSÚ:
- statistické údaje jsou zveřejňovány v souladu se Zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění,
- v případě šíření dat ČSÚ vzniká povinnost uvést podmínky této licence, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
- pravidla upravující opakované použití dokumentů ČSÚ neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran,
- ČSÚ se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené v důsledku používání dat z internetových stránek ČSÚ nebo externích stránek, na které se zde odkazuje,
- ČSÚ si  vyhrazuje právo z provozních nebo odborných důvodů dočasně omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.

Copyright © 2010 - 2023 Finance - Celkově.cz - Licence ČSÚ - Podmínky užívání - Kontakt